Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Kielce, Ściegiennego 205

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.