Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Kielce, Ściegiennego 203

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Do jego zadań należą:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.