Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Warto wiedzieć!

Materiał promocyjny STOWARZYSZENIA Sursum Corda

Nieodpłatna pomoc lub poradnictwo w trudnej sprawie to duże wsparcie dla wielu osób, których nie stać na płatną pomoc specjalisty, np. radcy prawnego, adwokata, doradcy obywatelskiego lub mediatora. Częścią kompleksowego systemu nieodpłatnej pomocy - w ramach sieci punktów działających na terenie każdego powiatu lub miasta na prawach powiatu - jest także poradnictwo obywatelskie, które jest świadczone przez profesjonalnych doradców.

Dla kogo pomoc?

Należy zacząć od podstawowej informacji, czyli do kogo skierowana jest pomoc w ramach systemu nieodpłatnych świadczeń. Ze wsparcia może skorzystać każda osoba fizyczna, po podpisaniu, w punkcie gdzie świadczona jest pomoc, oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, w tym złożeniu wymaganych zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis.

Pamiętajmy, że pomoc, co do zasady, jest udzielana podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc zdalną, poza lokalem punktu lub przy użyciu środków wspomagających komunikację. Więcej informacji w serwisie:

Z uwagi na okres epidemii, są realizowane dwie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej bezpośrednia obsługa w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz możliwość korzystania z porad prawnych za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość ( np. porada telefoniczna). Podczas rejestracji na wizytę należy wskazać preferowaną formę porady (bezpośrednia lub telefoniczna).

Świadomość uprawnień i obowiązków

Ważnym elementem w przypadku poradnictwa obywatelskiego jest dostosowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji osoby, która jest uprawniona do skorzystania z takiej formy pomocy. Kluczowe jest jednak podnoszenie świadomości na temat przysługujących uprawnień i obowiązków, co ma na celu prowadzić do samodzielnego rozwiązywania problemów przez osobę korzystającą. Dlatego w ramach poradnictwa obywatelskiego możemy otrzymać kompleksowe wsparcie w przygotowaniu planu wyjścia z trudnej sytuacji, a potem w jego skutecznej realizacji.

W razie potrzeby, osoby korzystające z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą liczyć na skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek, gdzie udzielone zostanie dalsze, specjalistyczne i darmowe wsparcie na drodze do rozwiązania zgłoszonego wcześniej problemu. Specjalista może zaproponować również nieodpłatną mediację, jako sposób załatwienia naszej sprawy.

Zakres pomocy w ramach poradnictwa obywatelskiego obejmuje zwłaszcza:

 • porady dla osób zadłużonych,
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porady z zakresu zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

 • Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji.
 • Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach.
 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z doradcą planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji.
 • Skorzystanie z nieodpłatnej mediacji.

Potrzebujesz pomocy? – zacznij od zarejestrowania się

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkret-nego punktu, na wybrany dzień i godzinę.

Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, tj. 41 36 76 703, co jest możliwe od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Można też dokonać samodzielnej rejestracji elektronicznie, za pośrednictwem dostępnego całodobowo serwisu internetowego np.ms.gov.pl

Podczas rejestracji podajemy swoje inicjały oraz numer telefonu.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest:

 1. Urząd Miasta Kielce przy ul. Młodej 28, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30

Ponadto na terenie miasta Kielce działają Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

Nieodpłatna Pomoc Prawna świadczona jest w poniższych lokalizacjach:

 1. Urząd Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 17.00
 2. Urząd Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
 3. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00 – 18.00

Harmonogram pracy punktów na terenie Miasta Kielce dostępny również na stronie: www.um.kielce.pl/darmowa-pomoc-prawna

„Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Miasto Kielce”

Dodaj ogłoszenie