Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Od 10 kwietnia, pod adresem www.swietokrzyskie.edu.com.pl dostępna jest oferta szkół prowadzonych przez Kielce.

Do 10 maja 2012 r. kieleckie gimnazja wprowadzą do Systemu dane dotyczące uczniów klas III. Uczniowie otrzymają w swojej szkole (od wychowawcy) login oraz indywidualne hasło dostępu do Systemu.


1. Od 14 maja 2012 r. System będzie dostępny dla kandydatów. Po zalogowaniu się do Systemu kandydat sprawdzi, czy jego dane osobowe są poprawnie wprowadzone. W przypadku stwierdzenia błędów należy je zgłosić swojemu wychowawcy. W okresie rekrutacji tj. od 14 maja do 26 czerwca 2012 r. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie ( jeden wzór do wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 14 maja do 26 czerwca 2012 r. do godziny 15:00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły ( szkoły pierwszego wyboru) – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół):

1) podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
2) jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu , podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie,
3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.3. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do podania dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

4. Czynności związanych z wprowadzeniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do internetu; jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości , to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna , do której kandyduje.

5. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktówotrzymanych za oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia ucznia (zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2012 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2012 r.). Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.

6. Oddział szkoły ponadgimnazjalnej umieszczonej w systemie liczy 33 uczniów.

Gimnazjum w roku szk. 2011/12 kończy 1605 uczniów kieleckich szkół.

W roku szkolnym 2012/2013 miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów 3960 miejsc w 120 oddziałach:

64 oddziałów w LO

43 oddziałów w Technikach

13 oddziałów w Zasadniczych Szkołach Zawodowych


Źródło: UM w Kielcach

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!